10 ESSENTIALS #1 de omgeving

Voor een leven van ruimte en rust moet je terug naar de basis, de essentie van het leven. Ga eens bij jezelf na wat je minimaal nodig hebt om een comfortabel leven te leiden. Één van de meest essentiële dingen is bescherming tegen het weer; koude, hitte, water en wind. Een comfortabel huis kan je die bescherming bieden. Ik noem het met name een comfortabel huis, omdat je een comfortabel leven wil leiden, uitzonderingen daargelaten. Voor het comfortabele huis ga je op zoek naar een plek, een omgeving,  waar je graag wilt wonen, wat je comfort biedt bij het leven dat jij wil leiden. Heb je bij de keuze van je huidige woning over deze essentiële zaken nagedacht? Wellicht valt er nog wat te verbeteren.

1. DE OMGEVINGomgeving

Die omgeving is dus de eerste ESSENTIAL waar je voor kiest als je op zoek gaat naar een plek waar je wilt wonen. De voorwaarden voor de omgeving zijn heel erg persoonlijk en kunnen enorm uiteenlopen. Wat voor de één heel belangrijk is, is dat voor de ander misschien niet. Het is dus van groot belang dat je de eigenschappen die jij belangrijk vindt aan de plek waar je wilt wonen, tot uiting laat komen in je huis. Toch vergeten veel mensen goed naar de omgeving te kijken en hun wensen kritisch onder de loep te nemen bij het zoeken naar een nieuwe plek om te wonen.

In mijn beginjaren als architect, mocht ik een woning ontwerpen op een kavel in een nieuwbouwplan. De opdrachtgevers hadden een duidelijk wensenpakket, maar toen we naar het kavel gingen kijken, stond er nog geen enkele woning op het hele terrein. Ik had dus geen idee wat er rondom dit kavel gebouwd zou worden. Gelukkig lag er een duidelijk beeld-kwaliteitsplan voor dit nieuwbouwplan, waar ook ik me aan diende te houden. Ik vertrouwde erop dat daarmee mijn ontwerp aan zou sluiten op de ontwerpen van de buren. Niets bleek minder waar. Het beeldkwaliteitsplan was blijkbaar zo verschillend te interpreteren, dat er naast mijn strak minimalistisch, kubistisch ontwerp een klassieke woning gebouwd werd. Ik kon wel door de grond zakken en had erg met mijn opdrachtgevers te doen. Want ondanks dat ze in een huis woonden waar ze zich helemaal in hun element voelden, keken ze uit op woningen die absoluut niet aan dat beeld voldeden. Een wijze les voor mij, dat lang niet iedereen een voorschrift op dezelfde manier leest als ik en er in een moderne nieuwbouwwijk dus ook heel goed klassieke woningen gebouwd worden. Had ik van tevoren geweten dat de buren een andere smaak hadden, dan had ik daar in mijn ontwerp nog enigszins rekening mee kunnen houden door het uitzicht naar die kant te beperken, maar helaas had die kans zich niet voorgedaan.

verwerk de omgeving in de woning en omgekeerd;

gebruik de goede kanten en weer de minder goede! ‘